Élite

Élite narra la vida de un grupo de estudiantes de un exclusivo colegio privado, al que llegan tres nuevos alumnos becados de clase humilde, provocando una confrontación entre ricos y pobres que desemboca en asesinatos y desapariciones de alumnos. La serie explora diversos conceptos asociados con los dramas adolescentes. La principal característica de la serie Élite es que por una parte se muestran clichés adolescentes, pero al mismo tiempo se presentan otros temas más progresivos que normalmente no son tratados en las ficciones sobre adolescentes: diversidad sexual, diferencias culturales, drogas, enfermedades, acoso, uso de redes sociales, corrupción, asesinatos, robos, etc.

Primera temporada

Tres alumnos humildes becados comienzan a estudiar en un prestigioso y elitista colegio privado. Las diferencias entre los alumnos ricos y los nuevos estudiantes de clase obrera desemboca en un asesinato, que la policía trata de investigar al mismo tiempo que 3 de los jóvenes tratan de ocultarlo.

Segunda temporada

Un alumno desaparece en el nuevo curso escolar, donde las mentiras y los secretos que rodean el asesinato del año anterior dificultan que la policía pueda investigar qué ha ocurrido en ambos casos.

Tercera temporada

Se produce un nuevo asesinato entre los alumnos del colegio. La policía trata de investigar la nueva muerte y relacionarlo con lo ocurrido anteriormente, al mismo tiempo que los estudiantes piensan en su futuro y se atormentan de las consecuencias del pasado.

Como puede ver, la película es bastante interesante, y creo que realmente vale la pena verla. Los jóvenes de nuestra edad ahora están realmente interesados ​​en tales películas.

Enlace de la película — http://fanserial.net/elite/

Ես կարողանում եմ

Այս ուսումնական տարվա ընթացքը բավականին դժվար բայց, միաժամանակ բավականին ուրախ և հետաքրքրություններով լի անցավ:Սա առաջին տարին էր Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում բաից, արդեն հասցրել եմ շատ շատերի հետ ծանոթանալ , ընկերություն անել շատերի հետ : Սակայ այդ լավ ու ուրախ ժամանակը կտրուկ անհետացավ ինքնամեկուսացման և կորոնավիրուսի պատճառով:Հիմա մենք շարունակում ենք ուսումը հեռահար :Իրականում սկզբից մտածում էի որ , շատ հեշտ է լինելու սակայն ամեն ինչ փոխվեց երկու շաբաթ հետո : Դասեր տևեղությունը մոտ մեկ ժամ է , իսկ դասերը շարունակվում են իրար հաջորդելով և դա իսկապես ազդում է աչքերի վրա:

Հայոց լեզվի և գրականության դասերը անցնում են շատ լավ թե, ընկեր Ելենաի թե, աշակերտների շնորհիվ : Քանի որ , ընկեր Ելենան շատ հետաքրքիր առաջադրանքներ իսկ, մենք անում ենք դրանք :Դասերը իրոք լավ են անցնում :ՄԻակ խնդիրը այն է որ, տետ ա տետ շբում չկա:

Իմ բլոգում Հայոց լեզուն և գրականությունը:

Ահա իմ աշխատանքներից մի քանիսը`1.Ապրած և չապրած տարիներ 2.Դանիել Վարուժան, «Ձոն» 3.Չարենցի և Արփենիկի սերը

Հաշվետվություն

Այսպիսով ավարտվեց իմ առաջին ուսւոմնական տարին Մխիրար Սեբաստացի կրթամալիրում:Բավականին հետաքրքիր և ուրախ անցավ այս ուսումնական տարին : Ճամփորդություններով, ուրախ հանդիպումերով , հավագներով և իհարկիե հետաքրքիր դասերով լի տարի էր : ԵթԵ հաշվի չառնենք վերջի ամիսների ինքնամեկուսացման ընթացքը:Ինչ խոսք ուսումնական տարին բավականին արագ անցավ : Բայց ընթացքը բավականին շատ բան հասցրեց մեզ տալ: Տարվա ընթացքում արել ենք բավականին շատ կարևոր որոշ դեպքերում բավականին դժվար աշխատանքներ:

Ահա իմ աշխատաներից մի քանիսը:

ԱնգլերենPoverty is a state of mind (Speech) , Tourism in Britain

ԻսպաներենSalvador Dalí , NADIA COMANECI Traducción

Գրականություն — Դանիել Վարուժան «Ձոն» , Ապրած և չապրած տարիներ

Ահա իմ ընտանեկան նախագիծը:

Հղում ՝ https://4httpmskhamgoharalaverdyan.wordpress.com/2020/04/07/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/

Հղում ՝ https://www.youtube.com/watch?v=z2L-6ITfsq4

Ահա իմ տեսաֆիլմը իսպաներենից:

Հղում ՝ https://www.youtube.com/watch?v=cDQcihy_EvI

Ահա նաև այն գրքերը որոնք խորհուրդ եմ տալիս կարդալ:

Հղում ՝ https://4httpmskhamgoharalaverdyan.wordpress.com/2020/03/30/%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a3%d5%ab%d6%80%d6%84%d5%b6-%d5%a7/

Poverty is a state of mind (Speech)

Obviously «Poverty is the state of mind» because everything depends on what people think in their mind. The main reason is that they have a negative opinion. Once they think that they are poor then its really difficult to change their mindset. There are people in poverty who have many dreams and many things to achieve but their mindset and their negative thoughts lead them to get failure in their life. So, at last, I would like to say that be strong and positive so that all your hopes and dreams come true even though you may be poor. . . . Poverty is the state of mind. People with a negative attitude and weak perception will always think they are poor and this mentality of people is blocking themselves to be rich and happy. People are easily affected by other people’s opinion and judgment but the reality is if we think we are poor we really are poor that is what poor mentality we keep… People can rise from poverty. Poverty struck children are always smiling and grateful for what they have, including family and friends. People that are “rich” always want more and most would not even think of donating a small amount of money to the people that really need it and would be grateful to it. Money does not guarantee happiness and having a positive mindset is the only thing you need.

Homework

Choose the correct title.

1. Education: the Way to the Top — А

2. From Agony to Love — G

3. Teaching to Learn — C

4. Learning That Never Stops — E

5. Things Worth Learning — < excess >

6. The Right Word Can Bring Changes — B

7. What My Father Taught Me — D

8. The Power of Numbers — F

A. Education has the power to transform a person’s life. I am the living example of this. When I was on the streets, I thought I was not good at anything but I wrote a poem, and it got published. I went back to school to learn. I have learned the benefit of research and reading, of debate and listening. One day soon a group of fresh-faced college students will call me professor.

B. Language has the capacity to change the world and the way we live in it. People are often afraid to call things by their direct names, use taboos not to notice dangerous tendencies. Freedom begins with naming things. This has to happen in spite of political climates, careers being won or lost, and the fear of being criticized. After Helen Caldicott used the word ‘nuclear arms race’ an anti-nuclear movement appeared.

C. I never wanted to be a teacher. Yet years later, I find myself teaching high school English. I consider my job to be one of the most important aspects of my life, still I do not teach for the love of teaching. I am a teacher because I love to learn, and I have come to realize that the best way to learn is to teach.

D. One day my sister and I got one and the same homework. My sister finished the task in 2 minutes and went off to play. But I could not do it, so I went into my sister’s room and quickly copied her work. But there was one small problem: my father caught me. He didn’t punish me, but explained that cheating makes people feel helpless. And then I was left feeling guilty for cheating.

E. Lifelong learning does not mean spending all my time reading. It is equally important to get the habit of asking such questions as ‘what don’t I know about this topic, or subject?’, ‘what can I learn from this moment or person?’, and ‘what more do I need to learn?’ regardless of where I am, who I am talking to, or what I am doing.

F. Math has always been something that I am good at. Mathematics attracts me because of its stability. It has logic; it is dependable and never changes. There might be some additions to the area of mathematics, but once mathematics is created, it is set in stone. We would not be able to check emails or play videogames without the computer solving complex algorithms.

G. When my high school English teacher asked us to read Shakespeare, I thought it was boring and too difficult. I agonized over the syntax — I had never read anything like this. But now I am a Shakespeare professor, and enjoy teaching Hamlet every semester. Each time I re-read the play, I find and learn something new for myself.

HOMEWORK

If you eat very quickly, it may be enough to increase your risk of being overweight, research suggests.

Osaka University scientists looked at the eating habits of 3,000 people. Just about half of them told researchers that they A ______ . Compared with those who did not eat quickly, fast-eating men were 84% more likely to be overweight, and women were 100% more likely to В ______ .

Japanese scientists said that there were a number of reasons why eating fast С ______ . They said it could prevent the work of a signalling system which tells your brain to stop eating because your stomach is full. They said: ‘If you eat quickly you basically fill your stomach before the system has a chance to react, so you D _____ .

The researchers also explained that a mechanism that helps make us fat today, developed with evolution and helped people get more food in the periods when they were short of it. The scientists added that the habit of eating fast could be received from one’s parents genes or E ______ .

They said that, if possible, children should be taught to F ______ , and allowed to stop when they felt full up at mealtimes. ‘The advice of our grandmothers about chewing everything 20 times might be true — if you take a bit more time eating, it could have a positive influence on your weight.

1. just overfill your stomach — D

2. could be bad for your weight —

3. have a habit of eating quickly — A

4. linked to obesity — E

5. eat as slowly as possible — C

6. put on weight — B

7. learned at a very early age — F

《Ես կարող եմ》 իսպաներենի ամփոփում

Այս ուսումնական տարվա սկսզբին որոշեցի , ինչ որ բան փոխել ավելի հետաքրքիր դարձնել ուսումնական առօրյաս։ Իմ կարծիքով ստացվեց իսպաներենի շնորհիվ ։ Հենց առաջին դասից սկսած հասկացա որ , իրոք ճիշտ որոշում եմ կայացրել ընտրելով իսպաներեն առարկան։Առաջին իսկ օրվանից որ, իսպաներենի ուսուցչուհուն տեսա հասկացա որ , շատ բարի և հետաքրքիր ուսուցչուհի է ։Իրոք Ընկեր Ռուզաննաի շնորհիվ է որ , սկսեցի գժի նման սիրել իսպաներենը։Շատ շնորհակալ եմ նրանից։Իսպաներենի դասերը միշտ հետաքրքիր են անցել դրա շնորհիվ միշտ հաճույքով եմ արել տնաին հանձնարարությունները։

Իսպաներենի բաժինը իմ բլոգում։

Միասին արել ենք շատ հետաքրքիր աշխատանքները ։Իսպաներենի շնորհիվ սկսեցի ավելի սիրել Սալվադոր Դալիին , աշխատանքներիցս մեկը հենց նվիրել եմ ամբողջովին իրեն և իր մասին հետաքրքիր փաստերին։ Դա իմ ամենասիրելի աշխատանքներից է։

Սալվադոր Դալի։

Նաև իսպաներենի հետ շատ ենք ճամփորդում ։Շատ զվարևալի և հետաքրքիր է միշտ անցնում։Շրջում ենք տարբեր գրադարաններով։Հանդիպումներ ենք ունենում շատ տարբեր և հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Կարանտինից առաջ 2 անգամ հանդիպել ենք ՈՒրուգվայի պատվո հյուպատոսի հետ: Նաև հանդիպում ենք ունեցել Հայաստանում փառատոնների կաղմակերպիչ Նունե Մանուկյանի հետ։

Ինձ թվում է հասկացաք որ , իսպաներենի դասերը շատ հետաքրքիր և դրական միջավայրում է միշտ անցնում։Իրոք ուզում եմ որ , իսպաներենի դասերը միշտ նույն կեր լինեն ։ Միշտ ուրախ մթնոլորտում անցկացվեն ինչպես միշտ։

Շնորհակալություն ուշադրության համար ։

Սասնա ծռեր էպոս

Սասնա ծռեր էպոսը ժողովրդի կողմից ստեղծված բանավոր մեծածավալ ստեղծագործություն է վորտեղ արտահայտվում է տվյալ ժողովրդի ձգտումները, երազանքները, պատմությունը։Սասնա ծռեր էպոսի մասին առաջին անգամ հիշատակել են պոռտուգալացի ճանապարհորդները։Էպոսը առաջին անգամ գրի է առեւ Գարեգին Սրվանձտյանը որը 1874 թվանկանին տպագրվել է 《Սասունցի Դավիթ》 կամ 《Մհերի Դուռ 》 անունով։ Երկրորդ պատումը գրի է առել Մանուկ Աբեղյանը 1878 թվականին 《 Դավիթ և Մհեի》վերնագրով։Էպոսում պատկերվում է 8֊10րդ դարերի ժողովրդի ազգաին անվտանգության պայքարի դեպքերը։Էպոսը բաղկացած ճյուղից 《Սանասար և Բաղդասար》, 《Մեծ Մհեր》,《Սասունցի Դավիթ 》,《Փոքր Մհեր》։ Էպոսի ճյուղերը սկսվում են նախերգական հատվածներով որտեղ օղօրմի է տրվում տվյալ ճյուղերի հերոսներին։Հայ գրողներից մշակել են Հ.Թումանյանը ,Ավ. Իսահակյան,Ե.Չարենց,Ն.Զարյան։1939 թվականին էպոսի 1000 ամյակի պատվին 60 պատումներից կազմվետ այսօրվա համքհավագ բնագիրը։1964 թվականին աշխարհի էպոսների միջազգային մրցույթում 《Սասնա ծռեր 》վիպերգը գրքվեց առաջին տեղը։

Կանանց կերպարները էպոսում հակասակն են. կան և՛ ըմբոստ կանայք և՛ անձնազոհ: Էպոսում կնոջ առաջին կերպարը Ծովինարն է: Ծովինարն անձնազոհ կերպար էր, քանի որ ամուսնացավ խալիֆի հետ, որպեսզի պատերազմ չլինի:Ծովինարը հղիանումէ ջրից, քանի որ ջուրը անմահության և մաքրության սիմվոլն էր: Նա հանդիսանում է սերնդի սկզբնավորողը. Այսինքն՝ առասպելական տոհամծառը սկսվում է կնոջից: Էպոսի հաջորդ կնոջ կերպարը Դեղձուն Ծամն է, նա այնքան համրձակ էր, որ հեռվից հեռու լսելով Սանասարի մասին, ինքն է անում առաջին քայլը և նամակ գրում, որպեսզի Սանասարը <<գա իրեն առնի>>: Հաջորդ կնոջ կերպարն Արմաղանն է՝ Մհերի կինը: Արմաղանն օգնում էր ամուսնուն ղեկավարել երկիրը: Նա անձնազոհության գնաց, քանի որ ներեց դավաճան ամուսնուն, որն արդեն երկար տարիներ գտնվում էր օտար երկրում՝ սիրուհու մոտ, և ոչ մի տեղեկություն չէր տալիս: Նրա անձնազոհության շնորհիվ շարունակվեց առասպելական տոհմը: Հայ կնոջ մեջ նստած է այդ անձնազոհ կերպարը և ինչքան էլ տղամարդը լինի տան գլուխը՝ կինը տան պարանոցն է, և որ կողմ պարանոցը ուզի, այդ կողմ էլ գլուխը կշարժվի:  Էպոսի նախավերջին կնոջ կերպարը Խանդութն է՝ Դավթի կինը. նա իր խելքով և քաջությամբ չէր զիջում Դավթին: Եվ Դավթի մահից հետո էլ ինքնասպան է լինում: էպոսի վերջին կնոջ կերպարը Գոհարն էր: Նա ևս խելացի և անձնազոհ էր և խորհրդանշում էր իսկական հայ կնոջ կերպարը:

Էպոսում սրբացվում է կնոջ կերպարը, որովհետև կանայք էին լույս աշխարհ բերում այդ հերոսներին, քանի որ քաջերից են քաջեր ծնվում, նրանք էին սերնդի շարունակողը: Բոլոր ժամանակներում էլ օջախի սյունը կինն է, ընտանիքի պահողն ու պահպանողն է և, որքան էլ ժամանակները փոխվեն, հայ կնոջ ավանդն ու դերը անփոփոխ, անգնահատելի կմնան

Թարգմանական աշխատանք

Տեքստի բնօրինակի հղումը ՝ http://sobiratelzvezd.ru/zazhigateli-zvezd/#more-46366

ԱՍՏՂԵՐԸ ՄԻԱՑՆՈՂՆԵՐԸ

-Ինչ ես անում այստեղ գիշերը և բոլորովին մենակ:

-Խաղում եմ ։

-Քեզ սարսափելի չէ։- Մեծ մարդ հարցրեց։

-Սարսափելի է ։ Բայց վախենալ, — պատասխանեց փոքրիկ տղան։

-Տխուր աչքեր ունես։- Այս արտահայտությունը նրբորեն արտասանել է մեծ մարդ, վախենալով կոտրել եւ առանց այն ժամանակվա փխրուն կապը նրանց միջեւ:

-Ես միշտ խաղում եմ այս խաղը, երբ տխուր եմ, — պատասխանեց փոքրիկը:

Մեծ մարդը լավ էր հասկանում փոքրիկին։ Կրծքավանդակի մեջ, կարծես, մի ծանրություն է առաջացել, որը ճնշում է ներքեւ, որից դժվար է շնչել: Նա վաղուց գիտի, թե ինչ է տխրություն. Նա միշտ հայտնվում հանկարծ. Ինչպես հզոր ստորգետնյա ցնցումով, մի կողմ է նետում կյանքի իրադարձությունների շրջադարձից։ Օվկիանոսային ալիքը ծածկում է գլուխը եւ տանում է այս անթափանց ցավի խորքը: Եվ որքան դիմադրում ես, այնքան դժվար է դուրս գալ դրանից։ Նա պարզապես տրվեց մոլեգնած տխրության հոսքին և միշտ այդ պահերին եկավ այդ վայրը ։ Նա բուժում էր նրան ։

-Իսկ ինչի ես խաղում:

-Ես աստղեր եմ վառում, — լուրջ արտասանեց փոքրիկը, կարծես ոչ մի արտառոց բան չկար այդ պարապմունքի մեջ ։

-Ինչու:

-Որպեսզի աշխարհն ավելի լուսավոր դառնա, — իր զամբյուղից պոկվելով աստղերի հետ ՝ Նա իր մեծ տխուր աչքերը բարձրացրեց մեծ մարդու վրա ։

-Բայց չէ որ նրանք դա երբեք չեն գնահատի։ Նրանք չեն էլ հասկանում, թե ինչ եք անում!- գրեթե գոռում էր մեծ մարդ։ Հին թարախակույտ բացվել ներսում.

Ես գիտեմ … նրանք միշտ մտածում են, որ դա հրաշք է, — հանգիստ ասաց երեխան ։

Մեծ մարդը հանկարծ լաց եղավ . Նրա արցունքները լվանում էին չիրականացված սպասումները, վրդովմունքն ու տխրությունը ։ Նա հասկացավ, որ որոշ մարդկանց ցավը կոտրում է ուրիշների ճակատագրերը, իսկ մյուսներին աշխարհն ավելի մաքուր ու լուսավոր է դարձնում ։ Ներսում սկսեց տաքանալ. Թվում էր թէ մի փոքր կում տաք թեյ ըմպեցիր, որը քեզ տաքացնում է թեթև հարբուխի ժամանակ:

-Կարող եմ քեզ օգնել:,- հարցրեց երեխայի մեծ մարդը, անկեղծորեն հիանալով նրա մաքրությամբ եւ տիեզերական իմաստությամբ:

Երեխան զարմացավ։ Նրա դեմքին Այդ հանդիպման համար առաջին անգամ ժպիտ էր շողում։ Նա մեկնեց նրան իր զամբյուղը, որտեղ վառվում էին իրական գիշերային աստղերը…

Եթե Ձեր աշխարհն անսպասելիորեն ավելի լուսավոր է դարձել, իմացեք, դա հրաշք չէ, դրանք աստղերի պարզ կրակայրիչներ են…

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы